PRIVACY POLICY SLOTEN FIX

Privacy Policy Sloten Fix

Sloten Fix respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Welke gegevens verzamelen wij?

 • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om met u in contact te treden en onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Gegevens over uw woning of bedrijfspand om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.
 • Gegevens over de door u afgenomen diensten en producten.
 • Alle overige gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

 • Om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om offertes op te stellen en naar u te verzenden.
 • Om met u een overeenkomst aan te gaan en deze uit te voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Sloten Fix analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Bewaartermijn

Sloten Fix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Derden

Sloten Fix zal uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • Uw naam en e-mailadres om een vraag te beantwoorden.
 • Uw adres om u een offerte te kunnen toesturen.
 • Uw telefoonnummer zodat we contact met u kunnen opnemen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een andere partij, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.